Nasdaq CSD komitejas

Riska komiteja:
  • Darius Petrauskas, priekšsēdētājs
  • Páll Harðarson
  • Ingvild Lexmark
Audita komiteja:
  • Urmas Kaarlep, priekšsēdētājs
  • Elmārs Prikšāns
  • Ingvild Lexmark
Atalgojuma komiteja:
  • Pall Hardarson, priekšsēdētājs
  • Arminta Saladžienė
  • Elmārs Prikšāns