Atsižvelgiant į tai, kad akcininkai gali turėti akcijų per tarpininkų grandinę, o ne tiesiogiai pas „Nasdaq CSD“ dalyvį, pagal įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatas reikalaujama, kad šie tarpininkai perduotų:

  • iš emitento gautą informaciją akcininkui
  • pranešimą apie dalyvavimą ir (arba) balsavimą dėl numatytų sprendimų projektų

„Nasdaq CSD“ emitentams ESIS sistemoje teikiamos šios paslaugos:

Informacijos apie akcininkus, kurie planuoja dalyvauti akcininkų susirinkime, surinkimas iš tarpininkų

 

Akcininkų balsų dėl darbotvarkės klausimų surinkimas elektronine forma

Norint pasinaudoti viena ar abiem šiomis paslaugomis,

pranešime apie akcininkų susirinkimą turi būti nurodytas terminas, iki kurio akcininkas gali pranešti apie savo dalyvavimą susirinkime ir (arba) balsuoti, ir būdas, kaip akcininkas turi pateikti tokį pranešimą ir (arba) balsuoti.

Jei emitentas veikia per tarpininkų grandinę, jam turi būti sudaryta galimybė:

  • gauti akcininkų susirinkime dalyvausiančių akcininkų sąrašą;
  • susipažinti su gautais kiekvieno akcininko balsais dėl darbotvarkės;
  • priimti arba atmesti konkretaus akcininko pateiktą elektroninį balsą;
  • pasibaigus balsavimo terminui atsisiųsti tris skirtingas ataskaitas:
  1. elektroniniu būdu balsavusių akcininkų sąrašą;
  2. akcininkų balsų darbotvarkės klausimais suvestinę su visais gautais balsais, nenurodant akcininko tapatybės;
  3. išsamią informaciją apie balsavimą dėl kiekvieno darbotvarkės klausimo, kurioje nurodytas kiekvieno akcininko balsas ir pateikta akcininko tapatybė.

Nauda emitentams:

galimybė geriau pasirengti akcininkų susirinkimui;

aktyvus akcininkų dalyvavimas valdant emitentą;

akcininkų teisių užtikrinimas;

naudingų ataskaitų apie akcininkų pateiktus balsus parengimas.

Nauda akcininkams:

galimybė dalyvauti priimant sprendimus nuotoliniu būdu, skatinant ilgalaikį emitento veiklos augimą;

galimybė balsuoti akcininko finansų įstaigoje, asmeniškai nedalyvaujant susirinkime;

didesnis skaidrumas ir pasitikėjimas emitentu įmonių valdymo procese.