Todėl tam tikrą nuosavybės priemonę turinčiam tarpininkui turi būti sudaryta galimybė siųsti „Nasdaq CSD“ informaciją apie akcininkus per SWIFT „FINplus“ paslaugą pateikiamu ISO standarto pranešimu apie akcininko tapatybės atskleidimą (žinutė seev. 047.001.001.01). SWIFT „FINplus“ pranešimams siųsti ir gauti privaloma naudoti SWIFT santykių valdymo programą, todėl „Nasdaq CSD“ parengė SWIFT RMA gaires dėl klientų ir ne klientų RMA valdymo naujiems pranešimams, susijusiems su SRD II.