„Nasdaq CSD“ ir visoms atsiskaitymo sistemoms taikomi pagrindiniai įstatymai su pakeitimais:

„Nasdaq CSD“ veikia kaip Europos bendrovė, kaip apibrėžta 2001 m. spalio 8 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 2157/2001 dėl Europos bendrovės (SE) statuto, vadovaujantis Latvijos prekybos įstatymu ir Europos bendrovių įstatymu.