„Nasdaq“ yra įsipareigojusi imtis visų būtinų priemonių, kad jos rinkos veiktų kuo sąžiningiau ir atitiktų galiojančių įstatymų reikalavimus. „Nasdaq CSD“ pripažįsta BDAR svarbą savo klientams ir nariams.

Privatumo pranešimai

Toliau pateiktuose privatumo pranešimuose (po vieną kiekvienai reguliuojamai Europoje veikiančiai „Nasdaq“ valdomai įmonei) pateikiama „Nasdaq CSD“ asmens duomenų tvarkymo praktika pagal BDAR, kad klientai ir rinkos dalyviai suprastų, kaip „Nasdaq CSD“ saugo privatumą, vykdydama savo įsipareigojimus apsaugoti juos nuo sukčiavimo, užtikrinti veiksmingą rinkų veikimą ir vykdyti reguliavimo įpareigojimus. „Nasdaq“ yra įsipareigojusi visiems klientams ir rinkos dalyviams užtikrinti asmens duomenų tvarkymo ir privatumo praktikos skaidrumą. Pranešimuose pateikiama informacija, kaip susisiekti su „Nasdaq“ dėl privatumo politikos. Pranešimuose aprašoma, kaip „Nasdaq“ įtraukia BDAR atitikties reikalavimus į savo paslaugas ir produktus, taip pat pateikiama „Nasdaq“ privatumo programos santrauka.

„Nasdaq“ privatumo politika

Siekdama laikytis skaidrumo ir atitikties reikalavimų pagal BDAR, „Nasdaq“ yra nustačiusi privatumo politiką. „Nasdaq“ privatumo politikoje aprašoma, kaip „Nasdaq“ renka, naudoja ir atskleidžia „Nasdaq“ produktus ir paslaugas gaunančių, galimybę užmegzti verslo santykius su „Nasdaq“ ir (arba) naudotis svetainėmis ar interneto funkcijomis nagrinėjančių arba tokius santykius palaikančių ar tokiomis svetainėmis ar interneto funkcijomis besinaudojančių klientų ir rinkos dalyvių asmens duomenis. Privatumo politika taikoma visiems „Nasdaq“ tvarkomiems asmens duomenims. Privatumo politikoje taip pat aprašomos klientų teisės (kai taikoma) ir būdai jomis pasinaudoti.