Nepriklausomi stebėtojų tarybos nariai:

„Nasdaq CSD“ komitetai

Rizikos komitetas:
  • Darius Petrauskas, pirmininkas
  • Urmas Kaarlep
  • Ingvild Lexmark
Audito komitetas:
  • Urmas Kaarlep, pirmininkas
  • Elmars Prikšāns
  • Ingvild Lexmark
Atlygio komitetas:
  • Elmars Priksans, Chairperson
  • Arminta Saladžienė
  • Pall Hardarson