Nepriklausomi stebėtojų tarybos nariai:

„Nasdaq CSD“ komitetai

Rizikos komitetas:
  • Darius Petrauskas, pirmininkas
  • Pall Hardarson
  • Ingvild Lexmark
Audito komitetas:
  • Urmas Kaarlep, pirmininkas
  • Elmars Prikšāns
  • Ingvild Lexmark
Atlygio komitetas:
  • Pall Hardarson, Chairperson
  • Arminta Saladžienė
  • Elmars Priksans