Vertybinių popierių turėtojų sąrašų svarba

„Nasdaq CSD“ teikia emitentams paslaugas, susijusias su vertybinių popierių turėtojų sąrašais (akcininkų , obligacijų turėtojų ). Ši paslauga suteikia galimybę įgaliotam asmeniui bet kuriuo metu gauti vertybinių popierių turėtojų sąrašus.

Vertybinių popierių turėtojų sąrašo išrašu galima remtis rengiant visuotinius akcininkų susirinkimus, vykdant sandorius su akcijomis, mokant palūkanas, išperkant obligacijas ir kt.

Kad galėtų naudotis savitarnos portalu ESIS, emitentai, emitentų įgaliotieji asmenys arba įgaliotos trečiosios šalys turi užpildyti paraišką ir atsiųsti ją adresu: csd@nasdaq.com . „Nasdaq CSD“ sukurs vartotojus ir atsiųs patvirtinimus el. paštu.

Kodėl verta registruoti vertybinius popierius „Nasdaq CSD“?