Mūsų atitiktis ir informacijos atskleidimas:

  • „Nasdaq CSD SE“ valdomų „Nasdaq CSD“ vertybinių popierių atsiskaitymo sistemų vertinimas, perėjus prie „TARGET2-Securities“ platformos pagal CPSS-IOSCO finansų rinkos infrastruktūrų principus;
  • „Nasdaq CSD SE“ savęs vertinimas, kaip laikomasi finansų rinkų infrastruktūroms taikomų CPSS-IOSCO principų;
  • AGC „Nasdaq CSD SE“ 2023–2024 m. klausimynas.

Narystė tarptautinėse organizacijose

Europos centrinių vertybinių popierių depozitoriumų asociacija (angl. „European Central Securities Depositories Association“ – ECVPDA)

„Nasdaq CSD“ yra Europos centrinių vertybinių popierių depozitoriumų asociacijos (ECVPDA) narė. ECVPDA tikslas – siūlyti sprendimus ir konsultuoti tarptautiniu lygmeniu techniniais, ekonominiais, finansiniais ir reguliavimo klausimais, siekiant sumažinti riziką ir padidinti vertybinių popierių bei susijusių mokėjimų saugojimo, išankstinio atsiskaitymo ir atsiskaitymo priemonių veiksmingumą visoje Europoje emitentų, investuotojų ir rinkos dalyvių labui.

Nacionalinių numeravimo agentūrų asociacija (angl. „Association of National Numbering Agencies“ – ANNA)

Nasdaq CSD is a member of Association of National Numbering Agencies (ANNA) and has obtained a National Numbering Agency status in Latvia, Estonia, Lithuania and Iceland, and thus is authorized to assign ISIN codes for all securities issued in these countries.

ANNA is fully committed to proactively promoting, implementing, maintaining and making available, standards for securities and related financial instruments, in a uniform and accurate structure for the benefit of their home markets and of the securities industry as a whole. Registration and maintenance of international standards under ANNA’s responsibility, is enacted according to rules and regulations set out by ISO (the “International Organization for Standardization”).

Tarptautinė vertybinių popierių paslaugų asociacija (angl. „International Securities Services Association“ – ISSA)

„Nasdaq CSD“ yra ISSA, Šveicarijoje įsikūrusios asociacijos, remiančios vertybinių popierių paslaugų sektorių, narė. ISSA nariai yra centriniai vertybinių popierių depozitoriumai, investicijų saugotojai, technologijų bendrovės ir kitos įmonės, aktyviai dirbančios visais vertybinių popierių paslaugų vertės kūrimo etapais.

Sujungdama savo narius ir palengvindama bendradarbiavimą, ISSA užtikrina lyderystę, būtiną siekiant pokyčių vertybinių popierių paslaugų sektoriuje. Daugiausia dėmesio skiriama pažangių sprendimų paieškoms, siekiant sumažinti riziką, padidinti efektyvumą ir veiksmingumą – nuo emitento iki investuotojo, taip pat platesnio masto idėjų lyderystei, padedančiai formuoti sektoriaus ateitį.