Informuojame, kad nuo 2022 m. sausio 01 d. uždaromas Lietuvos Respublikos Vyriausybės taupymo lakštų portalas www.vtl.lt. Investuotojams, pageidaujantiems gauti duomenis apie jų atliktas operacijas ar turėtą vertybinių popierių portfelį prašome kreiptis e-paštu csd.lithuania@nasdaq.com .

————————————————————————————————————————————————————————————————

Lietuvos Respublikos Vyriausybės išleisti taupymo lakštai (toliau – VTL) yra gyventojams ir pelno nesiekiančioms įmonėms skirti skolos vertybiniai popieriai. VTL platinimo tvarka yra nustatyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės taupymo lakštų išleidimo ir apyvartos, paskolų valstybės vardu ėmimo ir kitų įsipareigojamųjų skolos dokumentų pasirašymo taisyklėse.

Antrinė VTL apyvarta leidžiama tik tarp Depozitoriumo dalyvių, pasirašiusių sutartis su emitentu. VTL nėra perleidžiami ir už juos nėra atsiskaitoma T2S platformoje. Jie yra laikomi ne T2S sistemos priemone, todėl registruojami, tvarkomi ir už juos atsiskaitoma tik Depozitoriumo sistemoje.

Investuotojas gali parduoti VTL prieš jų išpirkimo datą. Kiekvienai taupymo lakštų emisijai priskiriamas ISIN kodas. Platinimo laikotarpiu dalyvis Depozitoriumo sistema perduoda nurodymus Depozitoriumui atsiskaityti už platinamus taupymo lakštus.

Išankstinio VTL išpirkimo prašymų pateikimo terminai nurodomi kiekvienos emisijos sąlygose. Investuotojo prašymu, Depozitoriumo dalyvis Depozitoriumui pateikia atsiskaitymo nurodymą dėl išankstinio išpirkimo pagal nustatytą grafiką. Tuomet atsiskaitymo nurodymas įvykdomas Depozitoriumo sistemoje numatytą atsiskaitymo dieną.

VTL išpirkimas ir palūkanų (atkarpų) mokėjimas vykdomi kaip finansinių priemonių įvykiai laikantis standartinio proceso Depozitoriumo sistemoje. Palūkanų mokėjimo grafikas ir išpirkimo informacija kiekvienai VTL emisijai yra nurodomi jų sąlygose ir saugomi Depozitoriumo sistemoje. Depozitoriumas veikia kaip VTL emitento depozitoriumas (angl. Issuer CSD). Atsiskaitymas už taupymo lakštus vyksta pagal Lietuvos teisės aktuose numatytą kalendorių. Taupymo lakštai apskaitomi ir už juos atsiskaitoma Lietuvos vertybinių popierių atsiskaitymo sistemoje.

    captcha