Statistinių duomenų apžvalga

Statistikos skiltyje rasite informaciją apie „Nasdaq CSD“ registruotas finansines priemones ir atliktus atsiskaitymus, rinkos kapitalizaciją bei duomenis apie reikšmingus įvykius.

„Nasdaq CSD“ turi šių priemonių įrašus:

2 874 Nuosavybės vertybiniai popieriai
3 665 UAB akcijos
815 Skolos vertybiniai popieriai
150 Investicinio fondo vienetai
50 Įvairūs
2023 spal. 1

Nasdaq CSD svetainėje skelbiamos informacijos naudojimą reglamentuoja taisyklės. Už statistinių duomenų naudojimą komerciniais tikslais yra mokami papildomi mokesčiai. Norėdami gauti daugiau informacijos, prašome kreiptis el. paštu csd@nasdaq.com.

    captcha