Statistinių duomenų apžvalga

Statistikos skiltyje rasite informaciją apie „Nasdaq CSD“ registruotas finansines priemones ir atliktus atsiskaitymus, rinkos kapitalizaciją bei duomenis apie reikšmingus įvykius.

„Nasdaq CSD“ turi šių priemonių įrašus:

2 936 Nuosavybės vertybiniai popieriai
3 681 UAB akcijos
725 Skolos vertybiniai popieriai
158 Investicinio fondo vienetai
1 Pasirašymo teisės
50 Įvairūs
2023 kov. 30

Nasdaq CSD svetainėje skelbiamos informacijos naudojimą reglamentuoja taisyklės. Už statistinių duomenų naudojimą komerciniais tikslais yra mokami papildomi mokesčiai. Norėdami gauti daugiau informacijos, prašome kreiptis el. paštu EUDataSales@nasdaq.com.