Publicēts 18.09.17

Latvijas, Igaunijas un Lietuvas centrālie vērtspapīru depozitāriji kļūst par vienu uzņēmumu Nasdaq CSD un pievienojas Eiropas TARGET2 vērtspapīriem (T2S) norēķinu platformai.

Nasdaq (Nasdaq: NDAQ) šodien paziņoja par Latvijas, Igaunijas un Lietuvas centrālo vērtspapīru depozitāriju pārrobežu apvienošanos, kļūstot par vienu licencētu centrālo vērtspapīru depozitāriju Nasdaq CSD Societas Europaea (Nasdaq CSD). Apvienotais Nasdaq CSD ir pirmais centrālais vērtspapīru depozitārijs Eiropā, kas ir ieguvis licenci atbilstoši Centrālo vērtspapīru depozitāriju regulai (CSDR). Šī ir pirmā reize, kad Eiropas līmenī ir ieviests tiesiskais regulējums centrālajiem vērtspapīru depozitārijiem, kas nosaka vienotus principus atļaujas saņemšanai, pakalpojumu sniegšanai un centrālo vērtspapīru depozitāriju uzraudzībai.

 

Pēc pārrobežu apvienošanās no šodienas Nasdaq CSD pievienojās Eiropas TAREGT2 vērtspapīriem (T2S) norēķinu platformai, kas ir nozīmīgs Eiropas Centrālās bankas finanšu tirgus infrastruktūras projekts. T2S platforma ļauj integrētā vidē nodrošināt efektīvus un standartizētus vērtspapīru un naudas pārrobežu norēķinu pakalpojumus Eiropas centrālajiem vērtspapīru depozitārijiem un to klientiem.

 

Nasdaq CSD galvenais birojs atrodas Latvijā ar filiālēm Igaunijā un Lietuvā. Klientu apkalpošana tiks nodrošināta visās trīs valstīs tāpat kā iepriekš. Baltijas centrālo vērtspapīru depozitāriju apvienošanās mērķis ir pēc-tirdzniecības jeb vērtspapīru uzskaites un norēķinu pakalpojumu konkurētspējas veicināšana Baltijā, kā arī integrētu un efektīvāku vērtspapīru uzskaites un pēc-tirdzniecības pakalpojumu nodrošināšana uzņēmumiem un investoriem gan Baltijā, gan ārvalstīs.

 

„Pirms vairākiem gadiem Baltijas centrālie vērtspapīru depozitāriji uzsāka stratēģisku pārmaiņu ieviešanu, ko veicināja Eiropas mēroga regulatīvās un infrastruktūras iniciatīvas, tostarp centrālo vērtspapīru depozitāriju regula (CSDR), kā arī jaunas tehnoloģijas un vienota T2S platforma. Šodien šī vīzija ir tapusi par realitāti. Mūsu mērķis kļūt par vienu licencētu Nasdaq CSD ir loģisks solis laikā, kad centrālie vērtspapīru depozitāriji visā Eiropā piedzīvo būtiskas pārmaiņas,” pauda Arminta Saladžiene (Arminta Saladžienė), Nasdaq vērtspapīru pakalpojumu vadītāja, Nasdaq CSD padomes priekšsēdētāja. „Mēs vēlamies sniegt iespējas gudrai un ilgtspējīgai izaugsmei, kas balstīta modernajās tehnoloģijās, piesaistīta T2S un darbojas maksimāli efektīvi.”

 

„Līdz ar vienota Nasdaq CSD izveidošanu, jauna depozitārija IT risinājuma ieviešanu, pievienošanos T2S platformai, kā arī uzsākot strādāt atbilstoši jaunajam CSDR režīmam, Baltijas vērtspapīru tirgus piedzīvo vienas no lielākajām infrastruktūras pārmaiņām tā vēsturē. Īstenojot šīs pārmaiņas, Baltijas vērtspapīru tirgū palielināsies vērtspapīru pēc-tirdzniecības jomas konkurētspēja reģionā, sniedzot ieguvumus un papildu iespējas tirgus dalībniekiem,” pauda Indars Aščuks, Nasdaq vadītājs Baltijā un Nasdaq CSD valdes priekšsēdētājs. „Ir liels gandarījums, ka tirgus uzraugi, mūsu klienti un partneri bija gatavi aktīvi sadarboties, lai Baltijas centrālo vērtspapīru depozitāriju apvienošanās un pievienošanās T2S tiktu veiksmīgi īstenota.”

 

“T2S ir bijusi būtiska loma, veidojot integrētu vērtspapīru norēķinu tirgu Eiropā, palielinot pakalpojumu efektivitāti un drošību. Pēc pievienošanās T2S platformai viens no Nasdaq CSD ieguvumiem būs papildu likviditātes optimizācijas iespējas, līdzīgi kā tas ir citiem depozitārijiem Eiropā, kuri pievienojušies T2S. Uzskatu, ka Nasdaq īstenotā infrastruktūras konsolidācija sniegs papildu efektivitāti reģionam,” teica Marks Beils (Marc Bayle de Jessé), Eiropas Centrālās bankas Tirgus infrastruktūras un maksājumu ģenerāldirektorāta vadītājs.

 

Par Nasdaq CSD

Nasdaq CSD SE (Societas Europaea) ir reģionāls centrālais vērtspapīru depozitārijs Baltijā, kas sniedz pakalpojumus Igaunijā, Latvijā un Lietuvā. Nasdaq CSD nodrošina pēc-tirdzniecības infrastruktūru un plašu vērtspapīru norēķinu pakalpojumu klāstu tirgus dalībniekiem. Depozitārijam ir būtiska loma Baltijas finanšu tirgū kā vienīgajam centrālajam akciju, obligāciju, valdību izlaistu vērtspapīru un citu finanšu instrumentu reģistram. Nasdaq CSD ir licencēts atbilstoši Eiropas Centrālo vērtspapīru depozitāriju regulai (CSDR), un to uzrauga Baltijas finanšu un kapitāla tirgus uzraudzības iestādes atbilstoši CSDR. Nasdaq CSD ir Nasdaq Grupas dalībnieks. Mātes sabiedrība Nasdaq, Inc. sniedz tirdzniecības un pēc-tirdzniecības pakalpojumus vairāk nekā 50 valstīs.

 

Par Nasdaq

Nasdaq (Nasdaq: NDAQ) ir pasaulē vadošā biržu kompānija, kas sniedz tirdzniecības iespējas investoriem, kotēšanās iespējas uzņēmumiem un nodrošina biržu tehnoloģijas. Ar daudzpusīgiem risinājumiem Nasdaq dod iespēju klientiem plānot, optimizēt un īstenot biznesa vīziju ar pārliecību, izmantojot pārbaudītas tehnoloģijas, kas nodrošina caurspīdīgumu un ieskatu mūsdienu globālo kapitāla tirgu virzībai. Nasdaq ir pirmās elektroniskās biržas izveidotāja pasaulē, tās izstrādātās biržu tehnoloģijas nodrošina pakalpojumus vairāk nekā 90 biržās 50 valstīs un aptuveni 1 no 10 pasaules vērtspapīru darījumiem. Nasdaq grupas biržās kotējas aptuveni 3 900 kompānijas, kuru kopējā tirgus kapitalizācija ir aptuveni 12 triljoni ASV dolāru. Lai uzzinātu vairāk, apmeklējiet business.nasdaq.com.