Publicēts 25.05.20

Nasdaq (Nasdaq: NDAQ) šodien paziņoja par Nasdaq CSD Iceland apvienošanos ar Nasdaq CSD SE (Nasdaq CSD). Apvienotā uzņēmuma Nasdaq CSD SE galvenais birojs atrodas Latvijā, bet filiāles – Igaunijā, Lietuvā un Islandē.

 

Pēc apvienošanās Islandes filiālei būs iespējas izmantot Nasdaq CSD vērtspapīru norēķinu platformu un tiešās saiknes ar citiem vērtspapīru depozitārijiem Eiropā, līdz ar to radot jaunas iespējas vietējiem un ārvalstu klientiem.

 

Precizējošs papildinājums: Jauno vērtspapīru norēķinu platformu plānots ieviest 2020. gada 24. augustā

Konsultējoties ar klientiem, Nasdaq CSD nolēma pagarināt testēšanas periodu jaunās norēķinu platformas ieviešanai Islandē. Par ieviešanas mērķa datumu ir noteikts 2020. gada 24. augusts.

 

“Apvienošanās ar Nasdaq CSD un tādējādi Islandes depozitārija nokļūšana starptautiskā vērtspapīru norēķinu vidē iezīmē lielu pagrieziena punktu Islandes vērtspapīru tirgū,” saka Nasdaq CSD Iceland vadītājs Magnus Asgeirsson. “Šī ir nozīmīgākā infrastruktūras un tehnoloģiju modernizācija, ko Islandes vērtspapīru tirgus ir piedzīvojis pēdējo 20 gadu laikā. Tas palīdzēs mums attīstīties un radīt jaunus risinājumus mūsu klientiem.”

 

Nasdaq CSD ir pirmais centrālais vērtspapīru depozitārijs Eiropā, kas ieguva licenci atbilstoši Centrālo vērtspapīru depozitāriju regulai (CSDR), un tagad Nasdaq CSD ir piešķirtas pilnvaras sniegt pakalpojumus Islandes vērtspapīru tirgū. Nasdaq CSD ir pilnībā integrējis Nasdaq CSD Iceland savā darbības modelī, tādējādi nodrošinot drošāku un efektīvāku pēc-tirdzniecības pakalpojumu klāstu Islandes tirgū atbilstoši starptautiski atzītiem standartiem.

 

“Ņemot vērā straujo vērtspapīru jomas vides mainību pasaulē, mums ir jānodrošina, ka klienti un investori var izmantot pašus labākos mūsu nozarē pieejamos risinājumus un pakalpojumus,” skaidro Nasdaq CSD valdes priekšsēdētājs Indars Aščuks. “Apvienojot Nasdaq depozitārijus Baltijā un Islandē, mēs radām ievērojami efektīvāku un daudzveidīgāku centrālo vērtspapīru depozitāriju, lai varētu sniegt izcilus pakalpojumus klientiem un piesaistītu vairāk ārvalstu investorus.”

 

Pēc depozitāriju apvienošanās Indars Aščuks turpinās ieņemt Nasdaq CSD valdes priekšsēdētāja amatu, savukārt, Magnus Asgeirsson ieņems Nasdaq CSD valdes locekļa amatu un turpinās vadīt vērtspapīru depozitārija pakalpojumus Islandē Nasdaq CSD grupas ietvaros.

 

Par Nasdaq CSD

Nasdaq CSD grupa ir centrālo vērtspapīru depozitāriju pārvaldītājs Baltijā un Islandē, kas sniedz pakalpojumus Latvijā, Igaunijā, Islandē un Lietuvā. Nasdaq CSD nodrošina pēc-tirdzniecības infrastruktūru un plašu vērtspapīru norēķinu pakalpojumu klāstu tirgus dalībniekiem. Depozitārijam ir būtiska loma finanšu tirgos kā centrālajam akciju, obligāciju, valdību izlaistu vērtspapīru un citu finanšu instrumentu reģistram. Nasdaq CSD reģistrēto vērtspapīru kopējā vērtība pārsniedz 50 miljardus eiro un pakalpojumi tiek sniegti vairāk nekā 7500 emitentiem Islandē un Baltijas valstīs. Nasdaq CSD ir licencēts atbilstoši Eiropas Centrālo vērtspapīru depozitāriju regulai (CSDR), un to uzrauga attiecīgās finanšu un kapitāla tirgus uzraudzības iestādes. Depozitārijs nodrošina norēķinu automatizētu un tūlītēju apstrādi Eiropas TARGET2 vērtspapīriem (T2S) norēķinu platformā. Nasdaq CSD ietilpst Nasdaq grupā, un tā mātes sabiedrība Nasdaq, Inc. sniedz tirdzniecības un pēc-tirdzniecības pakalpojumus vairāk nekā 50 valstīs. Lai uzzinātu vairāk, apmeklējiet: nasdaqcsd.com.

 

Par Nasdaq

Nasdaq (Nasdaq: NDAQ) ir globāls tehnoloģiju uzņēmums, kas apkalpo kapitāla tirgus un citas nozares. Nasdaq daudzveidīgais datu, analītikas, programmatūras un pakalpojumu piedāvājums ļauj klientiem optimizēt un ar pārliecību īstenot savu biznesa redzējumu. Lai uzzinātu vairāk par uzņēmumu, tā tehnoloģiskajiem risinājumiem, kā arī karjeras iespējām, apmeklējiet mūs vietnē LinkedIn, Twitter @Nasdaq, vai www.nasdaq.com.

 

Nasdaq Baltijas tirgus ietver Nasdaq Tallinn, Nasdaq Riga un Nasdaq Vilnius vērtspapīru tirgu, kā arī Nasdaq CSD centrālā vērtspapīru depozitārija kopīgo piedāvājumu Latvijā, Igaunijā, Islandē un Lietuvā. Lai uzzinātu vairāk, apmeklējiet nasdaqbaltic.com .

 

Brīdinājums par paziņojumiem, kas vērsti uz nākotni

Informācija, kas šeit tiek sniegta, satur uz nākotni vērstus paziņojumus, kas ietver virkni risku un neskaidrību. Nasdaq brīdina, ka jebkura uz nākotni vērsta informācija negarantē, ka nākotnē šādi rādītāji tiks sasniegti, un faktiskos rezultātus var ietekmēt no Nasdaq neatkarīgi apstākļi. Nasdaq neuzņemas nekādu pienākumu publiski atjaunināt jebkuru uz nākotni vērstu paziņojumu.

 

Mediju kontakti:

Dace Bulte

+371 67 212 431

dace.bulte@nasdaq.com