Publicēts 19.06.23

Nasdaq CSD, vadošais finanšu tehnoloģiju risinājumu nodrošinātājs, ar lepnumu paziņo par Investor Analytics ieviešanu. Investor Analytics ir risinājums, kas izstrādāts, lai pilnveidotu investoru attiecības Baltijā. Tas ir rīks, kas dod iespēju uzņēmumiem stratēģiski pārvaldīt savu investoru bāzi, uzlabot komunikāciju un pieņemt apzinātus lēmumus, tādejādi veicinot mērķtiecīgu izaugsmi.

Investor Analytics ir pirmais šāda veida rīks Baltijā, kas izveidots profesionālai investoru attiecību vadībai. Tirgū, kurā investoru attiecību vadība vēl ir salīdzinoši jauna sfēra, uzņēmumi bieži vien tai velta nepietiekami daudz laika un uzmanības. Sliktas investoru attiecības var nelabvēlīgi ietekmēt ārvalstu investoru uzticību, ierobežojot potenciālās izaugsmes iespējas. Nasdaq CSD Investor Analytics mērķis ir pārvarēt šo plaisu, kalpojot par startu turpmākai investoru attiecību darbības attīstībai reģionā.

Viena no galvenajām Investor Analytics risinājuma priekšrocībām ir ievērojams laika ietaupījums, ko novērtēs investoru attiecību vadītāji. Tā kā datu apjoms aizvien pieaug, pieaug vajadzība un pieprasījums pēc visaptverošiem un efektīviem risinājumiem šīs informācijas pārvaldībai un analīzei.

Izmantojot Investor Analytics risinājumu, uzņēmumi var stratēģiski pārvaldīt savu investoru bāzi un pielāgot mārketinga komunikāciju konkrētiem investoru segmentiem. Šāds personalizācijas līmenis nodrošina efektīvāku ziņojumu apmaiņu, tādejādi stiprinot investoru uzticēšanos un iesaistīšanos.

Nasdaq CSD ir apņēmusies atbalstīt reģiona uzņēmumu izaugsmi un Investors Analitycs novatoriskais risinājums ir šīs apņemšanās apliecinājums.

Nasdaq CSD ir vadošais finanšu tehnoloģiju risinājumu nodrošinātājs, kas piedāvā virkni produktu un pakalpojumu, lai atbalstītu finanšu nozares vajadzības. Koncentrējoties uz inovācijām un klientu apmierinātību, Nasdaq CSD cenšas nodrošināt uzņēmumus ar risinājumiem, kas nepieciešami, lai veiksmīgi darbotos mūsdienu dinamiskajos tirgos.