Publicēts 19.02.18

Nasdaq CSD saņēma Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) paziņojumu, kurā FKTK paziņoja, ka izpildot Eiropas Centrālās bankas (ECB) instrukciju, FKTK ārkārtas padomes sēdē 2018. gada 18. februārī tika pieņemts lēmums ABLV Bank, uz laiku noteikt maksājumu ierobežojumus, liedzot veikt debeta operācijas klienta kontos jebkādā valūtā.

 

Atbilstoši Nasdaq CSD Noteikumu 6.10.2. punktam, Nasdaq CSD atsakās apstrādāt pārskaitījumu rīkojumus vai veikt jebkādas citas darbības saistībā ar vērtspapīru kontiem un naudas kontiem, ja un tiktāl, cik šāds pārskaitījuma rīkojums vai rīcība pārkāpj tiesību aktus, jebkuru kompetentas iestādes izdotu rīkojumu Nasdaq CSD vai jebkuru līgumu starp Nasdaq CSD un Dalībnieku.

 

Atbilstoši iepriekš minētajai informācijai un FKTK paziņojumam par finanšu darbības ierobežojumiem, kas piemēroti ABLV Bank, Nasdaq CSD ir nolēmis:

 

1. Bloķēt visus Ienākošos vērtspapīru pārskaitījumu rīkojumus ABLV Bank klientu kontos, kas tika iesniegti visās trijās Nasdaq CSD vērtspapīru norēķinu sistēmās pēc 2018. gada 19. februāra;

2. Pārbaudīt pārskaitījumu rīkojumus un, balstoties uz pārbaudi:

2.1. līdz turpmākam paziņojumam aizturēt visus DVP pārskaitījumu rīkojumus ABLV Bank klientu kontos, kas varētu veicināt naudas pārskaitīšanu no ABLV Bank nodalītā naudas norēķinu konta;

2.2. atbrīvot izpildei visus DVP pārskaitījumu rīkojumus ABLV Bank klientu kontos, kad ABLV Bankas klients iegādājas no ABLV Bankas tās īpašumā esošās ABLV Bankas emitētās obligācijas, un šī darījuma rezultātā nenotiek naudas līdzekļu pārskaitījums no ABLV Bankas klienta naudas konta uz citu banku naudas kontiem;

2.3. atbrīvot izpildei visus iesniegtos FOP pārskaitījumu rīkojumus.