Publicēts 05.03.18

Nasdaq (Nasdaq: NDAQ) paziņo, ka Nasdaq CSD centrālais vērtspapīru depozitārijs Baltijā ir uzsācis juridiskās personas identifikatora jeb LEI koda reģistrācijas pakalpojumu sniegšanu Baltijas uzņēmumiem.

 

Detalizēta informācija par LEI koda reģistrāciju, kā arī pieteikuma veidlapas juridiskajām personām tagad pieejamas latviešu, igauņu, lietuviešu un angļu valodās Nasdaq CSD tīmekļa vietnē: nasdaqcsd.com/lei.

 

“Prieks un lepnums par to, ka varam līdzdarboties globālās LEI koda iniciatīvas īstenošanā, kas sniegs būtiskus uzlabojumus un ieguvumus finanšu tirgus dalībniekiem. Publiski pieejamā LEI kodu datu bāze ļauj identificēt finanšu darījumos iesaistītās juridiskās personas un nodrošina lielāku finanšu tirgus pārredzamību un uzraudzību,” pauda Indars Aščuks, Nasdaq vadītājs Baltijā un Nasdaq CSD valdes priekšsēdētājs. “Kā pirmajam un vienīgajam vērtspapīru depozitārijam Baltijā, kas nodrošina efektīvu un drošu pēc-tirdzniecības infrastruktūru, mums ir plaša pieredze vērtspapīru tirgus dalībnieku datu apstrādē un uzturēšanā. Izmantojot gūto pieredzi un zināšanas, mēs sniegsim konsultācijas un atbalstu unikāla LEI koda saņemšanā visiem tiem Baltijas uzņēmumiem, kuri veic vai arī plāno veikt darījumus ar finanšu instrumentiem visā pasaulē.”

 

Juridiskās personas identifikators jeb LEI kods ir unikāla 20 burtu un ciparu zīmju kombinācija, kas ļauj identificēt globālā finanšu tirgū darbojošās juridiskās personas neatkarīgi no valsts. Atbilstoši Eiropas MiFID II direktīvai un MiFIR regulai LEI kods jāizmanto, lai identificētu līguma puses, kas veic darījumus ar finanšu instrumentiem, un lai uzraugiem atvieglotu iespējamu sistēmisku risku atklāšanu agrīnā fāzē. Tā galvenais mērķis ir veiksmīgāka finanšu risku pārvaldība un pārredzamība. Plašāku informāciju par LEI kodu skatīt tīmekļa vietnē: gleif.org/en/about-lei/regulatory-use-of-the-lei.

 

Par Nasdaq CSD

 

Nasdaq CSD SE (Societas Europaea) ir reģionāls centrālais vērtspapīru depozitārijs Baltijā, kas sniedz pakalpojumus Igaunijā, Latvijā un Lietuvā. Nasdaq CSD nodrošina pēc-tirdzniecības infrastruktūru un plašu vērtspapīru norēķinu pakalpojumu klāstu tirgus dalībniekiem. Depozitārijam ir būtiska loma Baltijas finanšu tirgū kā vienīgajam centrālajam akciju, obligāciju, valdību izlaistu vērtspapīru un citu finanšu instrumentu reģistram. Nasdaq CSD ir licencēts atbilstoši Eiropas Centrālo vērtspapīru depozitāriju regulai (CSDR), un to uzrauga Baltijas finanšu un kapitāla tirgus uzraudzības iestādes atbilstoši CSDR. Nasdaq CSD ir Nasdaq Grupas dalībnieks. Mātes sabiedrība Nasdaq, Inc. sniedz tirdzniecības un pēc-tirdzniecības pakalpojumus vairāk nekā 50 valstīs. Lai uzzinātu vairāk par Nasdaq CSD, apmeklējiet: nasdaqcsd.com.

 

Par Nasdaq

 

Nasdaq (Nasdaq: NDAQ) ir pasaulē vadošā biržu kompānija, kas sniedz tirdzniecības iespējas investoriem, kotēšanās iespējas uzņēmumiem un nodrošina biržu tehnoloģijas. Ar daudzpusīgiem risinājumiem Nasdaq dod iespēju klientiem plānot, optimizēt un īstenot biznesa vīziju ar pārliecību, izmantojot pārbaudītas tehnoloģijas, kas nodrošina caurspīdīgumu un ieskatu mūsdienu globālo kapitāla tirgu virzībai. Nasdaq ir pirmās elektroniskās biržas izveidotāja pasaulē, tās izstrādātās biržu tehnoloģijas nodrošina pakalpojumus vairāk nekā 90 biržās 50 valstīs un aptuveni 1 no 10 pasaules vērtspapīru darījumiem. Nasdaq grupas biržās kotējas 3 900 kompānijas, kuru kopējā tirgus kapitalizācija ir aptuveni 13 triljoni ASV dolāru. Lai uzzinātu vairāk, apmeklējiet business.nasdaq.com.