Publicēts 24.03.20

Nasdaq CSD nodrošina pakalpojumus pilnā apmērā.

Nasdaq CSD uztur stingru apņemšanos aizsargāt tā darbinieku, klientu, biznesa partneru veselību un drošību.

 

Nasdaq CSD paziņojums par tā pakalpojumu sniegšanu un darbībām Baltijas un Islandes tirgos saskaņā ar uzņēmuma darbības nepārtrauktības plānu koronavīrusa Covid-19 laikā.

 

Depozitārija pakalpojumi un operācijas joprojām ir pieejamas: Visi Nasdaq CSD sniegtie pakalpojumi Baltijā un Islandē ir pilnībā pieejami, un depozitārija operācijas tiek nodrošinātas ierastajā laikā. Depozitārijam ir būtiska loma finanšu tirgū kā centrālajam akciju, parāda vērtspapīru, valdību emitētu vērtspapīru un citu finanšu instrumentu reģistram. Lielas nenoteiktības laikā ir īpaši svarīgi, ka centrālais vērstpapīru depozitārijs kā finanšu tirgus pamatelements nodrošina netraucētu un savlaicīgu norēķinu veikšanu par darījumiem, kas noslēgti biržas vai ārpus biržas tirgū.

 

Darbības nepārtrauktības nodrošināšana: Nasdaq ir rūpīgi izstrādāts rīcības plāns dažādu krīzes situāciju novēršanai, tostarp arī pandēmijas gadījumā. Lai spētu veiksmīgi darboties, laika gaitā ir rūpīgi pārbaudītas kritiskās operācijas, tostarp CSD un pensiju kontu reģistra pakalpojumi. Nasdaq pastāvīgi izvērtē savas darbības nepārtrauktības plānus un pēc vajadzības tos papildina, ņemot vērā strauji mainīgo situāciju.

 

Par uzņēmuma darbiniekiem: Lai nodrošinātu gan darbinieku drošību, gan uzņēmuma darbības nepārtrauktību, Nasdaq CSD ir ieviesis un turpinās izmantot dažādus darba modeļus. Kopš 9. marta uzņēmuma darbinieki strādā gan no mājām, gan sadaloties komandās, gan izmantojot rotācijas darba grafiku.