Publicēts 27.03.18

Eiropas Centrālā banka ir atsaukusi AS Versobank licenci. Atļauja atsaukta sakarā ar nopietniem un ilgstošiem normu pārkāpumiem, it īpaši attiecībā uz naudas atmazgāšanas novēršanu un terorisma finansēšanas apkarošanu.

 

Saskaņā ar Igaunijas Finanšu uzraudzības dienesta 2018. gada 26. marta lēmumu nekavējoties apturētas visas AS Versobank transakcijas un darbības, tostarp maksājumi noguldītājiem un citiem kreditoriem.

 

Nasdaq CSD vadība ir pieņēmusi lēmumu pārtraukt AS Versobank dalībnieka statusu Nasdaq CSD.

 

AS Versobank atvērto vērtspapīru kontu pārvaldīšanas tiesību nodošana (10586461)

 

Ņemot vērā, ka Nasdaq CSD valde ar 26.03.2018 lēmumu apturēja AS Versobank (reģistrācijas numurs 10586461) kontu operatora statusu, kā arī, ja tiek apturēts konta operatora statuss, reģistram ir jāorganizē pārvaldīšanas tiesību nodošana citiem kontu operatoriem (Vērtspapīru reģistra uzturēšanas likuma 36.pielikuma 2. un 3. apakšpunkts), Nasdaq CSD valde nolēma:

 

1. Sākot ar 2018. gada 28. martu, saskaņā ar 2. un 3. punktu, atļaut pārvaldīšanas tiesību nodošanu attiecībā uz vērtspapīru kontiem, kas atvērti ar AS Versobank.

 

2. AS Versobank atvērto vērtspapīru kontu pārvaldīšanas tiesību nodošanas pamatā ir vērtspapīru konta turētāja instrukcija, kas jāiesniedz Igaunijas vērtspapīru reģistra konta operatoram (“jaunais konta operators”), kas nodrošinās vērtspapīru konta bilances pārvedumu no AS Versobank uz jauno vērtspapīru kontu, kas atvērts uz tā paša īpašnieka vārda pie cita kontu operatora (portfeļa pārvedums).

 

3. Nasdaq CSD noteikumi un operāciju rokasgrāmata, kā arī citi aspekti, tiek piemēroti, lai nodotu visu vērtspapīru kontu atlikumus.

 

Ja Jums ir kādi jautājumi, lūdzu, sūtiet tos uz adresi csd.estonia@nasdaq.com.