Paskelbta 02.01.23

Nasdaq (Nasdaq: NDAQ)  praneša, kad Nasdaq CSD SE valdyba paskyrė Audrių Žaką naujuoju Nasdaq CSD SE Lietuvos filialo vadovu. Šias pareigas Audrius Žakas perima iš Dalios Jasulaitytės, kuri ir toliau dirbs Nasdaq CSD SE Lietuvos filialo patarėja. Audrius Žakas nuo š. m. sausio 2 d.  taip pat pradeda eiti Nasdaq CSD SE valdybos nario ir Operacijų vadovo pareigas.

 

„Sveikiname Audrių Žaką, prisijungus prie Nasdaq CSD SE vadovų komandos. Poprekybinės vertybinių popierių rinkos paslaugos yra esminė kapitalo rinkos infrastruktūros ir Nasdaq paslaugų klientams dalis. Audriaus Žako sukaupta patirtis šiame verslo segmente prisidės prie tolesnio šios dinamiškos ir augančios rinkos vystymo ir Nasdaq CSD SE paslaugų vertės kūrimo klientams Lietuvoje bei kitose Šiaurės Europos ir Baltijos šalyse”, – sako Indars Aščuks, Nasdaq CSD SE vadovas.

 

„Nasdaq vardu norėtume nuoširdžiai padėkoti Daliai Jasulaitytei už jos 30 metų reikšmingą indėlį, kuriant ir plėtojant Lietuvos ir Baltijos šalių kapitalo rinkos ekosistemą. Dalia Jasulaitytė dalyvavo steigiant Nacionalinę vertybinių popierių biržą ir Lietuvos centrinį vertybinių popierių depozitoriumą, vėliau vadovavo jų veiklai. Ji taip pat vadovavo tarptautiniams kapitalo rinkos projektams ir teikė verslo konsultacijas finansinių paslaugų sektoriuje.”

 

Audrius Žakas finansinių paslaugų srityje dirba 18 metų. Prieš prisijungdamas prie Nasdaq CSD SE Lietuvos filialo komandos, Audrus ėjo „Nasdaq Clearing AB“ Vilniaus filialo vertybinių popierių operacijų vadovo pareigas. Audrius Žakas taip pat yra įgijęs vertingų žinių, eidamas įvairias pareigas bankininkystės sektoriuje ir dirbdamas su pinigų rinkos, išvestinėmis finansinėmis priemonėmis, iždo valdymu.

 

„Dėkoju už suteiktą pasitikėjimą ir atsakomybę”, – sako Audrius Žakas, naujai paskiras Nasdaq CSD SE Lietuvos filialo vadovas. „Nauji poprekybinių paslaugų reikalavimai ir spartūs pokyčiai ženkliai keičia Europos, taip pat ir Lietuvos, poprekybinių paslaugų rinką. Džiaugiuosi suteikta galimybe prisidėti prie šio verslo plėtros Lietuvoje ir už jos ribų bei nuosekliai vystyti poprekybinių paslaugų rinką, teikiant aukščiausios kokybės paslaugas vietiniams ir tarptautiniams klientams”.

 

Apie Nasdaq CSD

 

Nasdaq CSD SE (Societas Europaea) yra regioninis Islandjos ir Baltijos šalių centrinis vertybinių popierių depozitoriumas, vykdantis veiklą Islandijoje, Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje. Jis suteikia poprekybinę infrastruktūrą ir teikia platų vertybinių popierių paslaugų spektrą Baltijos šalių rinkos dalyviams. Šis CSD yra svarbiausias Islandijos ir Baltijos šalių finansų rinkos elementas, naudojamas atsiskaityti už akcijas bei kitus bendrovių ir vyriausybių išleistus vertybinius popierius per atskiras vertybinių popierių atsiskaitymo sistemas, kurių vienos veikla reglamentuojama pagal Islandijos, Estijos, Latvijos ir Lietuvos įstatymus. Nasdaq CSD saugomo finansinių priemonių turto vertė siekia daugiau nei 50 mlrd. eurų, bendrovė aptarnauja daugiau 7 500 klientų Islandijoje ir Baltijos šalyse.

Nasdaq CSD yra licencijuotas pagal Europos Sąjungos centrinių vertybinių popierių depozitoriumų reglamentą (CSDR), jo veiklą prižiūri Baltijos šalių reguliavimo institucijos, bendradarbiaujančios pagal CSDR. Depozitoriumas naudoja šiuolaikinę, į Europos T2S platformą integruotą automatizuoto atsiskaitymų apdorojimo technologiją. Nasdaq CSD depozitoriumas priklauso Nasdaq įmonių grupei, kurios vadovaujančioji patronuojančioji bendrovė yra Nasdaq, Inc., kuri teikia vertybinių popierių prekybos bei poprekybines paslaugas daugiau nei 50 pasaulio šalių. Daugiau informacijos rasite čia: nasdaqcsd.com.

 

 

Kontaktai žiniasklaidai:

Daiva Taučkėlaitė

+370 620 55 127

daiva.tauckelaite@nasdaq.com