Paskelbta 25.03.20

Nasdaq CSD veikia kaip įprastai.

Darbuotojų, klientų, partnerių sveikata ir saugumas yra svarbiausias prioritetas.

 

Nasdaq CSD pranešimas dėl paslaugų Baltijos rinkose dėl operacijų ir paslaugų COVID-19 metu, atsižvelgiant į verslo tęstinumo planą.

 

Paslaugos ir operacijos veikia kaip įprastai: Nasdaq CSD teikia visas paslaugas ir vykdo visas operacijos. Operacijos yra vykdomos įprastinėmis valandomis.

 

CSD vaidmuo kapitalo rinkoje yra labai reikšmingas. Todėl šiuo ypatingu laikotarpiu CSD, kaip fundamentaliai kapitalo rinkos institucijai, svarbu ir toliau teikti visas paslaugas finansų rinkos dalyviams: registruoti bendrovių išleistus vertybinius popierius – akcijas, skolos vertybinius popierius, taip pat užtikrinti sklandų atsiskaitymą už sandorius.

 

Verslo tęstinumo planas: Nasdaq nuolatos užtikrina verslo tęstinumą, vertina įvairius krizinius scenarijus, taip pat ir pandemijų atveju. Itin svarbios Nasdaq CSD operacijos jau ne kartą buvo sėkmingai testuotos. Nasdaq  reguliariai peržiūri verslo tęstinumo planą ir jį atnaujina, siekiant prisitaikyti prie nuolatos besikeičiančių aplinkybių.

 

Darbuotojų saugumas: siekiant užtikrinti darbuotojų saugumą bei  verslo tęstinumą,  Nasdaq CSD dar nuo š. m. kovo 9 d. pradėjo taikyti kompleksinį darbų pasiskirstymo modelį bendrovėje. Darbuotojai yra suskirstyti į atskiras grupes,  rotuojasi tarpusavyje, taip pat teikia paslaugas nuotoliniu būdu. Tokiu būdu užtikrinamas darbuotojų saugumas ir visų paslaugų bei operacijų tęstinumas.