Miks registreerida väärtpaberid Nasdaq CSDs?

Eelised:

Väärpaberite registreerimine vähendab ettevõtte halduskoormust ning muudab ettevõtte nii investoritele kui ka krediidi- ja finantseerimisasutustele läbipaistvamaks ning usaldusväärsemaks.
Väärtpaberite haldamine elektroonsel kujul on turvalisem kui väärtpaberiomanike nimekiri paberkujul.
Osanike ja aktsionäride nimekiri keskregistris tagab järjepidevuse ja objektiivsuse ning loob usalduse ettevõtte osanike, investorite ja partnerite vahel.
Väärtpaberite ostu-müügilepinguid ega pandilepinguid ei pea sõlmima notariaalses vormis; tehinguid ettevõtte väärtpaberitega on võimalik teha lihtsalt ja kiiresti.
Väärtpaberite registreerimine keskregistris tagab ettevõttele otsese juurdepääsu kohalikele ja Euroopa kapitaliturgudele ning välisinvestorite jaoks lihtsa juurdepääsu ettevõtte väärtpaberitele Clearstream Frankfurtiga sõlmitud depositooriumide vahelise lingi kaudu.
Ettevõtte investoritelt on mugav korraldada lisaraha kaasamist võlakirjade kujul, võimalikke hilisemaid tehinguid investorite vahel ja refinantseerimist.
Juurdepääs omanike ja investorite andmetele reaalajas võimaldab analüüsida investorite käitumist ning juhtida investorsuhteid.
Nasdaq CSD tagab ettevõtjale asjakohase nõustamise kogu väärtpaberite elutsükli jooksul, samuti kõigi vajalike tehingute ja korporatiivsete sündmuste läbi viimisel.
Korporatiivsete sündmuste (sh osa- või aktsiakapitali muutused, dividendide ning intresside maksmine, äriühingu ümberkujundamine jne) arveldamine Euroopas kehtivate standardite alusel tagab selguse ja usaldusväärsuse ka välisinvestoritele.
Väärtpaberitega seotud väljamaksete tegemisel saab ettevõtja Tolli- ja Maksuametile esitamiseks eeltäidetud maksudeklaratsioonid.
Väärtpaberite registreerimine on esimene samm, kui teie eesmärk on ettevõtte noteerimine börsil.

Kui väärtpaberid on Nasdaq CSDs registreeritud

Väärtpaberite hoidmine investorite väärtpaberikontodel võimaldab väärtpaberite lihtsat ja turvalist arveldamist ning tagab investorite jaoks suurema likviidsuse ja väiksemad tehingukulud.

Väärtpaberite registreerimine keskregistris tagab ettevõtte suurema läbipaistvuse ja turvalisema arvestuse pidamise väärtpaberiomanike üle. Ettevõtte praegused ja tulevased investorid usaldavad teid rohkem nii kodu- kui ka rahvusvahelistel turgudel.

Igale väärtpaberile antakse rahvusvaheline väärtpaberite identifitseerimisnumber (ISIN-kood), mis on rahvusvaheliselt tunnustatud ja mida investorid aktsepteerivad. Nasdaq on riiklik ISIN-koodide väljastaja (National Numbering Agency, NNA) nii Eestis, Islandil, Lätis kui ka Leedus.

    captcha