Nasdaq teadvustab isikuandmete kaitse üldmääruse tähtsust meie klientidele ja liikmetele. Nasdaq kohustub järgima isikuandmete kaitse üldmääruse nõudeid ja põhimõtteid, hoidma ja kaitsma isikuandmeid ning tagama andmete töötlemisel kõigi isikute õigused. See kohustus on Nasdaqi äritegevuse alustala ning kajastub Nasdaq’i isikuandmete kaitse põhimõtetes, lepingutes ja andmekaitsemehhanismides.

 

Isikuandmete kaitse teatised

Allpool esitatud isikuandmete kaitse teadetes – üks iga Nasdaqi Euroopa tegevusvaldkonna kohta – kirjeldatakse isikuandmete kaitse üldmääruse kohaseid isikuandmete käsitlemise tavasid, et informeerida kliente ja turuosalisi sellest,  kuidas Nasdaq CSD isikuandmete kaitsmisel tegutseb isikuandmete pettuse eest kaitsmise kohustust täites, turgude tõhusat toimimist tagades ning regulatiivseid nõudeid järgides. Nasdaq tagab oma isikuandmete töötlemise ja isikuandmete kaitse tavade läbipaistvuse kõikidele klientidele ning turuosalistele. Isikuandmete kaitse teadetes on esitatud teave selle kohta, kuidas võtta Nasdaqiga ühendust isikuandmete kaitse tavasid puudutavates küsimustes. Teadetes kirjeldatakse, kuidas Nasdaq tagab oma teenuste ja toodete vastavuse isikuandmete kaitse üldmäärusele, ning esitatakse kokkuvõtlik ülevaade Nasdaqi isikuandmete kaitse programmist.

Nasdaqi isikuandmete kaitse põhimõtted

Nasdaqil on andmekaitse põhimõtted, mis tagavad vastavuse GDPR-i läbipaistvus- ja vastavusnõetele. Nasdaqi isikuandmete kaitse põhimõtetes kirjeldatakse, kuidas Nasdaq kogub, kasutab ja avaldab isikuandmeid klientide ning turuosaliste kohta, kes Nasdaqi tooteid ja teenuseid kasutavad, kellel on huvi luua või kellel juba on ärisuhe Nasdaqiga ja/või kes kasutavad meie veebisaite või veebiteenuseid. Isikuandmete kaitse põhimõtted kehtivad kõikide Nasdaqi poolt töödeldavate isikuandmete kohta. Samuti kirjeldatakse isikuandmete kaitse põhimõtetes klientide asjakohaseid õigusi ja nende kasutamise võimalusi.