Taotlemisprotsess

Allpool on loetletud lihtsad sammud, mida taotleja peab tegema, et saada Nasdaq CSD liikmeks. Liikmete erinevate rollide kirjeldus ja kõik liikmeks saamisele kehtivad nõuded on kättesaadavad Nasdaq CSD reeglistikus (3. peatükk ja lisa I).

01
Esialgne taotlus

Nasdaq CSD liikmeks taotleja esitab sanktsioonide loetelu alusel tehtava taustakontrolli vormi ja liikmeks saamise taotluse.

02
Taotluse läbivaatamine

Nasdaq CSD kontrollib esitatud dokumente ja teavitab taotlejat esitatud dokumentide sobivuse osas.

 

03
Dokumentide esitamine

Taotleja esitab allkirjastatud lepinguvormi ja muud asjakohased dokumendid kas digitaalselt allkirjastatuna või paberkandjal.

04
Testimisetapp

Ühenduvuse seadistamine, taotleja läbib sertifitseerimistestid ja esitab testimise tulemused.

05
Lõplik otsus

Nasdaq CSD juhatus teeb otsuse liikmestaatuse andmise kohta 30 päeva jooksul alates taotluse esitamisest.

Digitaalselt allkirjastatud registreerimistaotluse ja lisadokumendid võib esitada Nasdaq CSD-le e-posti teel aadressil csd@nasdaq.com.

Eesti, Islandi, Läti ja Leedu arveldussüsteemide väärtpaberikontode segregatsiooni kirjeldused:

    captcha