AS Pensionikeskus on Nasdaq CSD SE tütarettevõte.

Pensioniregister on riigi infosüsteemi kuuluv andmekogu kogumispensionide seaduses sätestatud kohustuslike (pensioni II sammas) ja vabatahtlike (pensioni III sammas) pensionifondide osakute ning nendega tehtavate toimingute registreerimiseks.

Registris toimub teabe töötlemine, pensionikontodele kantud osakute ja raha üle arvestuse pidamine ning osakute väljalaskmise ja tagasivõtu registreerimine. Register on elektrooniline.

AS Pensionikeskus alustas käesolevas juriidilises vormis tegevust 2017. aastal, võttes üle pensioniregistripidaja tegevuse AS-ilt Eesti Väärtpaberikeskus ettevõtte ülemineku teel. Ettevõte alustas pensioniregistri pidamist 2001. aastal.

 

Pensionikeskuse kontaktandmed

Telefon

Tööaeg

E-R
9:00 – 17:00

Külastage Pensionikeskuse veebilehte