Nasdaq CSD ja kõigi arveldussüsteemide suhtes kehtivad olulised õigusaktid koos muudatustega:

Nasdaq CSD tegutseb Societas Europea vormis nõukogu 8. oktoobri 2001. aasta määruse (EÜ) nr 2157/2001 Euroopa äriühingu (SE) põhikirja kohta tähenduses ning vastavalt Läti äriõiguse ja Euroopa äriühingute seaduse nõuetele.