Nasdaq CSD

Nasdaq CSD on väärtpaberite keskdepositoorium, mis tegutseb Eestis, Islandil, Lätis ja Leedus.

Nasdaq CSD on väärtpaberite keskdepositoorium, mis tegutseb Eestis, Islandil, Lätis ja Leedus. Väärtpaberite registreerimine Nasdaq CSD-s suurendab ettevõtte tegevuse läbipaistvust ja usaldusväärsust ning annab rohkem võimalusi tutvustada oma ettevõtet üldsusele, väärtpaberiomanikele ja välisinvestoritele.

Lähtudes Euroopa Liidu väärtpaberiarveldusi ja väärtpaberite keskdepositooriume käsitlevast regulatsioonist (Central Securities Depositories Regulation – CSDR) pakub Nasdaq CSD kolme peamist väärtpaberite keskdepositooriumi teenust:

  • väärtpaberite esmaregistreerimine (nn notariteenus),
  • väärtpaberikontode hoidmine (keskne hoidmisteenus),
  • väärtpaberite arveldusteenused.

Peale nende kolme põhiteenuse pakutakse emitentidele ka laias valikus korporatiivsete sündmuste kajastamise teenuseid, teabeteenuseid (registrite pidamine, aktsionäride andmed, fondidele osutatavad teenused, statistika), ISIN koodide (International Securities Identification Number) väljastamise teenust ja muid teenuseid.

Mis on väärtpaberite keskdepositoorium (Central Securities Depository – CSD)?

Väärtpaberite keskdepositooriumis registreeritakse sellised väärtpaberid nagu aktsiad, osad, võlakirjad ja fondiosakud. Väärtpaberite keskdepositooriumi peamised ülesanded on väärtpaberite hoidmine ja väärtpaberikannete tegemine elektrooniliselt.

Nasdaq CSD-s kasutusel olev tehnoloogia võimaldab pakkuda laias valikus väärtpaberiteenuseid Balti riikide ja Islandi turuosalistele. 2022. aasta septembri lõpu seisuga teenindab Nasdaq CSD selles piirkonnas üle 6800 emitendi ja haldab enam kui 68 miljardi euro väärtuses investorite varasid.

Nasdaq CSD-le on CSDR-i alusel väljastatud tegevusluba ning tema üle teostavad järelevalvet vastavate riikide pädevad järelevalveasutused. Depositooriumis kasutusel olev tehnoloogia põhineb STP-l (Straight-Through Processing) ehk registriandmete automaatsel töötlemisel ning depositooriumi põhisüsteem on ühendatud üleeuroopalise väärpaberite arveldusplatvormiga TARGET2-Securities ja RTGS-i arveldussüsteemiga Islandi keskpangas.

Nasdaq CSD SE kuulub täielikult Nasdaq Nordic Ltd.-le. Nasdaq CSD SE on AS-i Pensionikeskus ainuomanik. Nasdaq CSD emaettevõte on Nasdaq Inc.

Nasdaq CSD omandistruktuur

Turuolukorrad võivad kiiresti muutuda ning Nasdaq CSD ülesanne on tagada meie klientide ja investorite alaline juurdepääs parimatele teenustele.“

Indars Aščuks, Nasdaq CSD tegevjuht

Miks valida Nasdaq CSD?

Pakume rahvusvahelistel standarditel põhinevat kauplemisjärgset taristut laias valikus väärtpaberiteenuste osutamiseks Balti riikide ja Islandi kapitaliturgude osalistele ning emitentidele.

Nasdaq CSD järgib standardsete teenuste pakkumise ning klienditeeninduse tagamiseks rangeimaid kvaliteedi-, tõhusus- ja turvanorme. Kõik neli väärtpaberiarveldussüsteemi ehk Eesti, Islandi, Läti ja Leedu süsteem toimivad samal tehnilisel platvormil. Balti riigid kasutavad väärtpaberitehingute arveldamiseks liidest, mis on ühendatud TARGET2-Securities (T2S) süsteemiga). Island kasutab rahaarveldusteks Islandi keskpanga RTGS-i süsteemi.

Kust meid leida?

Tegutseme väärtpaberite keskdepositooriumina Eestis, Islandil, Lätis ja Leedus. Allpool leiate andmed Nasdaq CSD filiaalide kohta.

    captcha