Nasdaq CSD osutab järgmisi teenuseid:

  • Börsitehingute arveldamine
  • Makseta tehingute (OTC FoP) arveldamine
  • Börsiväliste makse-vastu-tehingute (OTC DvP) arveldamine
  • Keskdepositooriumidevahelise ühenduse kaudu tehtavate piiriüleste börsi- ja börsiväliste tehingute arveldamine
  • Börsiväliste (OTC) tehingute sobitamine

Nasdaq CSD täidab kontohalduri arvelduskorralduse vaid juhul, kui kontohaldur vastab kõikidele arveldussüsteemi reeglites ja kasutajajuhendis sätestatud nõuetele. Palun vaadake Infokeskuses arvelduskalendrit ja tööaegu.

Arveldamine Baltikumi väärtpaberiarveldussüsteemis (Securities Settlement System (SSS))

 

Nasdaq CSD arveldusteenuseid osutatakse TARGET2 Securities (T2S) raamlepingu (Framework Agreement (FWA)) reeglite kohaselt. T2S on üleeuroopaline väärtpaberiarveldussüsteem väärtpaberiarveldusteks keskpanga rahas. Nasdaq CSD arveldussüsteem võimaldab väärtpaberiarveldusi nii T2S-is kui väljaspool T2S-i. T2S-is käibivate väärtpaberite puhul on tehingute sobitamine ja arveldamine T2S-ile edasi antud ning muude väärtpaberite korral toimub tehingute sobitamine ja arveldamine Nasdaq CSD süsteemis.

Nasdaq CSD pakub T2S-is -käibivate väärtpaberite makse vastu ülekandekorralduste rahapoole arveldust T2S-i maksepankade eriotstarbeliste rahakontode (DCA) kaudu ning T2S-väliste väärtpaberite makse vastu ülekandekorralduste arveldust T2 (eurosüsteemile kuuluva ja selle hallatava reaalajalise brutoarveldussüsteemi) rahakonto kaudu.

 

Arveldamine Islandi väärtpaberiarveldussüsteemis (SSS)

 

Kuna Islandi SSS-is registreeritud väärtpabereid T2S-i vahendusel ei arveldata, toimub makse vastu ülekandekorralduste ja korporatiivsetest sündmustest tulenevate maksete rahaarveldus Islandi kroonides (ISK) Islandi keskpanga reaalajalises brutoarveldussüsteemis (RTGS) osalejatele kuuluvatel spetsiaalsetel CSD-LOM-i kontodel.