Üks vahendajate kohustustest on edastada emitendi taotlusel aktsionäridele teavet. Nasdaq CSD teenindab emitente ja koostab aktsionäride nimekirja. Seetõttu peavad konkreetset aktsiat omavad vahendajad olema võimelised saatma ISO standarditele vastava aktsionäride isikutuvastuse teatise Nasdaq CSD-le SWIFT FINPlusi teenuse kaudu (vtv.047.001.01) Kuna SWIFT-i suhtehalduse rakenduse kasutamine on SWIFT FINplusi sõnumite saatmiseks ja vastuvõtmiseks kohustuslik, on Nasdaq CSD koostanud SWIFT suunised klientide ning mitteklientide RMA-de haldamiseks uute sõnumite jaoks seoses SRD II-ga.