Kuidas oma võlakirjad Nasdaq CSD-s registreerida?

Võlakirjade registreerimine Nasdaq CSD-s ei ole keeruline. Küsimuste korral saavad Nasdaq CSD eksperdid teid oma juhiste ja nõuannetega aidata.  Võlakirjade Nasdaq CSD-s registreerimiseks järgige allpool toodud lihtsaid samme.

Võlakirjade registreerimiseks vajalikud sammud

01

Võlakirjade registreerimiseks Nasdaq CSD-s esitage võlakirjade registreerimise taotlus ja registreerimisteenuste leping, võlakirjaomanike nimekiri ja võlakirjade tingimused.

Juhul, kui investor soovib võlakirjad kanda esindajakontole, tuleb Nasdaq CSD Eesti filiaalile esitatavas väärtpaberiomanike nimekirjas tuua ära ka esindajakonto taga oleva investori andmed. Nimekirja allkirjastamisega kinnitab emitent, et nii tema kui ka investor on nõus andmete avaldamisega kontohaldurpangale. Samuti on investoril kohustus informeerida eelseisvast toimingust oma kontohaldurpanka.

02

Esitage sanktsioonide loetelu alusel tehtav taustakontrolli vorm ja kontserni struktuur.

Esitage dokumendid Nasdaq CSD-le:

Digitaalselt allkirjastatuna e-posti teel

csd.estonia@nasdaq.com

Mida silmas pidada?

Kui äriühingu võlakirjad on Nasdaq CSD-s registreeritud, anname nõu kogu väärtpaberite elutsükli jooksul. Palun teavitage meid kõigist eelseisvatest muudatustest ja korporatiivsetest sündmustest, et saaksime tagada andmete ajakohasuse registris.

Näited korporatiivsetest sündmustest:

  • intressi- ja osamaksed
  • täiendav emissioon
  • võlakirjade lunastamine
  • tingimuste muutmine

Alates 01.06.2023 peavad kontohaldurid andma oma nõusoleku väärtpaberite vastuvõtmiseks iga krediteeritava väärtpaberikonto kohta.
Juhul, kui kontohaldur ei nõustu väärtpaberite vastu võtmisega mõne investori (esindaja)kontole, siis Nasdaq CSD-l ei ole võimalik sündmust lõpetada, st emissiooni ei registreerita ja ühegi investori kontole väärtpabereid ei kanta. Sellisel juhul teavitab Nasdaq CSD sellest koheselt emitenti. Investor, kelle kontole väärtpabereid ei aktsepteerita kontohaldurpanga poolt, peab pöörduma vastava kontohalduri poole. Alternatiivina võib investor avada konto mõne teise kontohalduri juures ning sellisel juhul tuleb emitendil esitada uus parandatud väärtpaberiomanike nimekiri.

Tutvuge meie hinnakirjaga

    captcha