Väärtpaberite avalik pakkumine

Avaliku pakkumise käigus pakub ettevõte jae- ja/või kutselistele investoritele oma väärtpabereid (aktsiad, võlakirjad, fondiosakud). Pärast pakkumisperioodi lõppu hakatakse väärtpaberitega  kauplema börsil ja ettevõttest saab avalik ehk börsiettevõte.

Nasdaq CSD Eesti filiaal pakub emitentidele avaliku pakkumise korraldamise teenust. Teenuse põhiolemus on investoritelt kontohaldurite vahendusel väärtpaberite märkimiskorralduste kogumine ja registreerimine keskdepositooriumi süsteemis. Teenust pakub Nasdaq CSD Eesti filiaal ettevõtetele, mille

 • väärtpaberid registreeritakse Eesti väärtpaberite registris kooskõlas väärtpaberite registri pidamise seaduse § 2 lõikega 1;
 • väärtpabereid võib avalikult pakkuda väärtpaberituru seaduse § 12 kohaselt või võtta kauplemisele väärtpaberituru seaduse §-s 3 sätestatud kauplemiskohas.

Teenuse osutamiseks tuleb sõlmida Nasdaq CSD Eesti filiaaliga leping, milles lepitakse täpsemalt kokku teenuse sisu. Teenus hõlmab peamiselt:

 • märkimiskorralduste kogumist;
 • kogutud märkimiskorraldustest regulaarse ülevaate andmist emitendile;
 • pärast pakkumisperioodi lõppu emitendi kinnitatud jaotusnimekirja järgi tehingukorralduste sisestamist depositooriumisüsteemi, et ettevõte saaks vajaliku kapitali ja investor soovitud väärtpaberid.

Lisateabe saamiseks võtke ühendust Nasdaq CSD Eesti filiaaliga e-posti aadressil csd.estonia@nasdaq.com.

Avalikke pakkumisi vahendavad investoritele Eestis asuvad krediidi- ja finantseerimisasutused:
 • SEB Pank AS
 • Swedbank AS
 • LHV Pank AS
 • Luminor Bank AS (Estonia)
 • TBB Pank AS

  captcha