Väärtpaberiomanike nimekirja tellimine ja kasutusvõimalused

Nasdaq CSD osutab emitentidele väärtpaberiomanike nimekirjaga (osanike/aktsionäride nimekiri, võlakirjaomanike nimekiri) seotud teenuseid. Teenus võimaldab volitatud isikul igal hetkel saada ja välja trükkida väärtpaberiomanike nimekirju

Osanike/aktsionäride nimekirja saab aluseks võtta või kasutada osanike/aktsionäride üldkoosolekutel, väärtpaberitehingute tegemisel ning investoritele ja teistele asjakohastele isikutele informatsiooni edastamisel.

Iseteenindusportaali ESIS kasutamiseks peavad emitendid, emitentide esindajad või volitatud kolmandad isikud esitama Nasdaq CSD-le taotluse aadressil csd.estonia@nasdaq.com. Nasdaq CSD loob kasutajad ja saadab e-posti teel kinnitused.

Eesti väärtpaberite puhul tuleb täita taotlus väärtpaberiomanike nimekirja väljavõtteks ning saata see digiallkirjastatult aadressil csd.estonia@nasdaq.com. Taotluse alusel võib Emitent, Emitendi esindaja või volitatud kolmas isik võib taotleda Nasdaq CSD-lt väärtpaberiomanike täielikku nimekirja konkreetse kuupäeva seisuga. Taotlusel saab väljavõtet küsida täistunni seisuga vahemikus 7.00-19.00 ning arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

    captcha

    Miks registreerida väärtpaberid Nasdaq CSD-s?