Väärtpaberikonto olemasolu kontroll

Päring on kasutamiseks isikule, keda on volitatud aktsiate registreerimisel nõutavate dokumentide ettevalmistamiseks või dokumentides sisalduvate andmete õigsuse kontrollimiseks.

Päring võimaldab:

  • aktsiaraamatusse kantud aktsionäri väärtpaberikonto olemasolu ja selle numbri väljaselgitamist
  • aktsionäri poolt aktsiaseltsile teatatud väärtpaberikonto numbri õigsuse kontrollimist

Päringu kasutamisel tuleb veenduda, et Teie käsutuses olev vastava aktsionäri isiku- või registrikood on õige.

Päringu tulemusena väljastatakse aktiivsed lihtkontod (päringuga ei ole võimalik otsida ajutiste ja finantstagatiskontode numbreid).