Taotlege LEI kood Nasdaq CSD kaudu

LEI-kood ehk Legal Entity Identifier on ettevõtetele väljastatav rahvusvaheline 20-kohaline unikaalne identifitseerimistunnus. See on vajalik igale juriidilisele isikule, kes teeb tehinguid maailma finantsturgudel ja kellel on seaduslikult lubatud väärtpaberitega kaubelda. Nasdaq CSD on akrediteeritud väljastama LEI-koode Balti riikides ja Põhjamaades.

Nasdaq CSD LEI teenus

Nasdaq CSD on akrediteeritud LEI koodide väljastaja. Aitame teie ettevõttel LEI koodi taotleda ja seda uuendada või olemasoleva LEI kood üle tuua.

Pärast taotluse esitamist ja teenuse eest tasumist väljastame teile LEI koodi kolme tööpäeva jooksul. Enne LEI koodi aegumist saadame teile aegsasti meeldetuletuse, tagades sellega, et LEI kood ei aegu kunagi ilma teie teadmata.

 

€79
+VAT
Taotlege LEI koodi

LEI koodi registreerimine ja esimene kasutusaasta

€69
+VAT
Uuendage LEI koodi

Iga juriidiline isik peab oma LEI koodi igal aastal uuendama

Tasuta
Tooge oma LEI kood üle

LEI koodi ületoomine Nasdaq CSD-sse on tasuta

Mida LEI kood endast kujutab?

LEI-kood on juriidilise isiku tunnus (Legal Entity Identifier), s.o 20-kohaline tähtnumbriline kood, mis on seotud ettevõtte põhiandmetega ning võimaldab ettevõtet üleilmsetel finantsturgudel selgelt ja ühemõtteliselt eristada. LEI-kood põhineb Rahvusvahelise Standardiorganisatsiooni ISO standardil 17442.

LEI-tunnus Ettevõtte tunnus Kontrolltunnus
KKK
1. Kellel peab olema LEI-kood?

Kõigil juriidilistel isikutel, kes teevad finantstehinguid või osalevad üleilmsetel finantsturgudel, peab olema LEI-kood. Lisateavet saab siit.

 

2. Kuidas on LEI-kood seotud finantstehingutega?

LEI-kood seostab juriidilise isiku tema kohta käivate põhiandmetega, mis võimaldab üleilmsetel finantsturgudel osalevaid juriidilisi isikuid ühemõtteliselt identifitseerida. LEI-koodi kasutatakse eri õigusnormide kohaselt aruandluseks.

 

3. Milleks on LEI-koodi vaja?

Investeerimisteenust osutavad äriühingud on kohustatud teavitama järelevalveasutusi juriidilisest isikust kliendi finantstehingutest, kasutades LEI-koodi. Kui kliendil ei ole LEI-koodi, siis ei saa aruandekohustust ega tehingukorraldusi täita. LEI-koodi kasutatakse üle maailma finantsturu tehingute poolte tuvastamiseks.

 

4. Kes LEI-koodi väljastab?

LEI-koodide väljastamisega tegelevad asutuse Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) kohalikud üksused. GLEIF kontrollib LEI-koodide väljastamist ja tagab üleilmse LEI-süsteemi ühtsed standardid. Süsteemi järelevalvet teeb finantsstabiilsuse nõukogu asutatud ja G-20 heakskiidul tegutsev komitee.

 

5. Kas LEI-kood on tasuline?

LEI-kood väljastatakse ja seda pikendatakse tasu eest.

Hinnakiri:

  • LEI-koodi registreerimine ja väljastamine: 79 eurot + km
  • LEI-koodi pikendamine kord aastas: 69 eurot + km
  • LEI-koodi ületoomine NasdaqLEI-sse: tasuta.

Teenustasule lisanduv käibemaks on 21%, kuna koodi väljastav ettevõte Nasdaq CSD SE asub Lätis.

 

6. Mis saab, kui juriidilisel isikul puudub kehtiv LEI-kood?

Aruandekohustuse korrektseks täitmiseks peab juriidilise isiku LEI-kood olema kehtiv ja seda tuleb igal aastal pikendada. Investeerimisteenuse osutaja kontrollib enne tehingu lõpuleviimist koodi kehtivust.

 

    captcha

    Kas soovite saada LEI koodi registreerimisagendiks?