Kuidas registreerida investeerimisfondide osakuid Nasdaq CSD-s?

Fondiosakute registreerimine Nasdaq CSD-s võimaldab investeerimisfondide osakuid mugavalt ja tõhusalt hallata. Taotlege fondiosakute registreerimist alltoodud lihtsate sammude kohaselt.

Nõutavad sammud fondiosakute registreerimiseks:

01

Fondiosakute Nasdaq CSD-s registreerimiseks esitage registreerimisteenuste leping ja investeerimisfondi osakute registreerimise taotlus

02

Kui te ei ole veel Nasdaq CSD süsteemis registreeritud emitent, peate esitama sanktsioonide loetelu alusel tehtava taustakontrolli vormi ja grupi struktuuri.

Esitage dokumendid Nasdaq CSD-le:

Digitaalselt allkirjastatuna e-posti teel

csd.estonia@nasdaq.com

Millele pöörata tähelepanu?

Kui fondiosakud on Nasdaq CSD-s registreeritud, anname teile nõu kogu väärtpaberite elutsükli jooksul. Palume teavitada meid eelolevatest muutustest ja korporatiivsetest sündmustest, et saaksime tagada registris teie andmete ajakohasuse ning teavitada kontohaldurite kaudu ka investoreid.

Korporatiivsete sündmuste näited:

  • Juriidilise isiku nime muutused
  • Fondiosakute arvu suurendamine/vähendamine
  • Lunastamine

    captcha

    Tutvuge meie hinnakirjaga