ESIS ID teenus

SRD II kasutuselevõtuga 2020. aastal juurutati uus ISO 20022 SWIFT standard, mis võimaldab kontohalduril esitada infot lõppomanike kohta kiiresti ja efektiivselt. Turvaliseks teabevahetuseks emitentide ja kontohaldurite vahel kasutatakse peamiselt FINplusi SWIFT-sõnumeid. Nasdaq CSD on valmis SRD II vastavusnõuete täitmisel abistama kontohaldureid, kes on kohustatud lõppinvestorite andmeid edastama, kuid ei ole SWIFT-iga liitunud.

ESIS ID teenus

Nasdaq-i ESIS ID teenus võimaldab kontohalduritel saata SRD II nõuetele vastavaid aktsionäride tuvastusandmetega vastussõnumeid nõutavas ISO 20022 standardi vormingus, kasutades selleks Nasdaq-i SWIFT-i taristut.

Aktsionäride andmete üleslaadimine veebipõhise rakenduse kaudu mitmes kasutajasõbralikus formaadis

Saadetud vastuse tühistamise ja uue loomise võimalus

Vastussõnum saadetakse märgitud saajale SWIFT-sõnumiga

Vastussõnum (seev.047) genereeritakse SRD II rakendusmääruses ja Securities Market Practice Group’i (SMPG) suunistes sätestatud nõuete kohaselt

Teenus on turvaline ja kooskõlas isikuandmete kaitse üldmäärusega (GDPR)

 

Kuidas saada ESIS ID teenuse kasutajaks?

ESIS ID teenuse tehnilist lahendust toetavad kõik levinumad brauserid, sealhulgas Internet Explorer, Mozilla, Chrome ja paljud teised.

ESIS ID teenuse kasutamiseks tuleb täita vastav taotlus. Taotlus koos allpool loetletud lisadokumentidega palume saata aadressil csd@nasdaq.com. Tutvuge kindlasti ka teenuse kasutustingimustega.

  • Ettevõtte registreerimistunnistuse koopia
  • Sanktsioonide skriiningu vorm
  • Põhikirja koopia
  • Grupi struktuur

Infot ESIS ID teenuse hinnakirja ja taotluse vormi kohta saab kirjutades aadressil csd@nasdaq.com.

KKK
1. Mis on ESIS ID?

ESIS ID on kontohalduritele suunatud teenus, mis võimaldab kontohalduritel saata aktsionäride tuvastusandmete vastussõnumeid nõutavas ISO 20022 vormingus, et täita SRD II-st tulenevaid aktsionäride andmete avaldamiskohustusi kõigil Euroopa Majanduspiirkonna finantsturgudel.

 

2. Kui kaua kliendiks registreerimine aega võtab?

Uue kliendi registreerimine võtab aega kuni viis tööpäeva. Nasdaq-i olemasolevatele klientidele toimub teenuse avamine ööpäeva jooksul.

 

3. Mis keeli ESIS ID toetab?

Praegu on ESIS ID kättesaadav inglise, saksa, leedu, läti, eesti ja islandi keeles. Vajadusel saab keelte valikut täiendada.

 

4. Kas klientidel peab olema juurdepääs SWIFT-võrgule, et ESIS ID-d kasutama hakata?

Klientidel ei pea olema juurdepääsu SWIFT-võrgule. ESIS ID kasutab vastuse saatmiseks omaenda SWIFT-ühendust.