Registris registreeritud kaubeldavatest väärtpaberitest ja väärtpaberiomanike nimekirja fikseerimise kuupäeva seisuga esindajakontol asuvatest väärtpaberitest tulenevad väljamaksed tuleb teha depositooriumi vahendusel (EVKS § 15 prim).

Esindajakonto kohta saate lähemalt lugeda siit

NB! Vastavalt Väärtpaberite registri seaduse §-le 21 lg 2 on äriühing kohustatud viivitamata teavitama registripidajat nii dividendide maksmise kohta otsuse tegemisest kui ka tegemata jätmisest.

Äriühingu poolt esitatavad dokumendid:

Taotlus väärtpaberitest tulenevate väljamaksete tegemiseks:

Väljamakse aluseks olev otsus

Vajadusel erijuhis (esitatakse erandjuhtudel: väärtpaberiomanike nimekiri, kellele ei sooritata väljamakset)

Juhul, kui äriühing taotleb Nasdaq CSD Eesti filiaalilt makse tegemisel ka tulumaksu kinnipidamist, tagab NCSD Eesti filiaal lisaks väljamaksele ka kinnipeetud tulumaksu fikseerimise aktsionäri väärtpaberikontol ning tulumaksu kinnipidamise vastavalt seadusele.

Tulumaksumuudatuste kohta alates 2019. aastast saate lähemalt lugeda siit

Dividendide maksustamise kohta lugege palun Maksu-ja Tolliameti kodulehelt: siit

Dividendide väljamaksele kohalduvad järgmised olulised kuupäevad:

Ex-kuupäev (ex date) Kuupäev, pärast mida aktsia ost-müük toimub õiguseta dividendidele
Nimekirja fikseerimise kuupäev (record date) Kuupäev, mille seisuga fikseeritakse dividende saavate aktsionäride ring
Maksekuupäev (payment date) Kuupäev, millal dividend välja makstakse

 

Selleks,et dividendimakse teavitus ja tulumaksuarvestus oleks tehtud õigeaegselt, tuleb emitendil taotlus esitada 5 tööpäeva enne nimekirja fikseerimise päeva.

 

 

 

 

Esitage dokumendid Nasdaq CSD-le:

Läbi Nasdaq CSD veebikeskkonna

E-teenuste portaal

Digitaalselt allkirjastatuna e-posti teel

csd.estonia@nasdaq.com

Tavaposti teel

Maakri 19/1, 10145 Tallinn, Estonia

    captcha