Nasdaq CSD Eesti filiaali vahendusel on äriühingul võimalik korraldada perioodiliste intressimaksete ülekandmine investoritele. Nasdaq CSD Eesti filiaal aitab äriühingul viia maksed läbi kiirelt ja lihtsalt.

Juhul, kui äriühing taotleb Nasdaq CSD Eesti filiaalilt makse tegemisel ka tulumaksu kinnipidamist, tagab Nasdaq CSD Eesti filiaal lisaks väljamaksele ka kinnipeetud tulumaksu fikseerimise investori väärtpaberikontol ning tulumaksu kinnipidamise vastavalt seadusele.

 

Äriühingu poolt esitatavad dokumendid:

01

Intressimakse taotlus kas läbi veebikeskkonna või digitaalselt allkirjastatud taotluse vorm

02

Vajadusel Erijuhis (esitatakse erandjuhtudel: väärtpaberiomanike nimekiri, kellele ei sooritata väljamakset või investeerimiskontode tulumaksu määra muutmise korral)

Millele pöörata tähelepanu

Registris registreeritud kaubeldavatest väärtpaberitest ja väärtpaberiomanike nimekirja fikseerimise kuupäeva seisuga esindajakontol asuvatest väärtpaberitest tulenevad väljamaksed tuleb teha depositooriumi vahendusel (EVKS § 15 prim).

Investeerimiskonto ja pensioni investeerimiskonto koha saab lähemalt lugeda siit

 

 

Intressi väljamaksele kohalduvad järgmised olulised kuupäevad:

Nimekirja fikseerimise kuupäev (record date) Kuupäev, mille seisuga fikseritakse intressi saavate investorite ring
Maksekuupäev (payment date) Kuupäev, millal intress välja makstakse

 

Selleks,et intressimakse teavitus ja tulumaksuarvestus oleks tehtud õigeaegselt, tuleb emitendil taotlus esitada 5 tööpäeva enne nimekirja fikseerimise päeva

Esitage dokumendid Nasdaq CSD-le:

Läbi  Nasdaq CSD veebikeskkonna

E-teenuste portaal

Digitaalselt allkirjastatuna e-posti teel

csd.estonia@nasdaq.com

Tavaposti teel

Maakri 19/1, 10145 Tallinn, Estonia

    captcha