Võlakirjade emissioonimahu suurendamiseks tuleb esitada järgmised dokumendid.

Äriühingu poolt esitatavad dokumendid:

02

Investorite nimekiri

Juhul, kui investor soovib võlakirjad kanda esindajakontole, tuleb Nasdaq CSD Eesti filiaalile esitatavas väärtpaberiomanike nimekirjas tuua ära ka esindajakonto taga oleva investori andmed. Nimekirja allkirjastamisega kinnitab emitent, et nii tema kui ka investor on nõus andmete avaldamisega kontohaldurpangale. Samuti on investoril kohustus informeerida eelseisvast toimingust oma kontohaldurpanka.

03

Lähtuvalt võlakirjade tingimustest otsused (nt juhatuse otsus, võlakirja investorite nõusolek, aktsionäride otsus jne).

Esitage dokumendid Nasdaq CSD-le:

Digitaalselt allkirjastatuna e-posti teel

csd.estonia@nasdaq.com

Nasdaq CSD kontoris

Maakri 19/1, 10145 Tallinn, Estonia

Tavaposti teel

Maakri 19/1, 10145 Tallinn, Estonia

Millele pöörata tähelepanu

Alates 01.06.2023 peavad kontohaldurid andma oma nõusoleku väärtpaberite vastuvõtmiseks iga krediteeritava väärtpaberikonto kohta.

Juhul, kui kontohaldur ei nõustu väärtpaberite vastu võtmisega mõne investori (esindaja)kontole, siis Nasdaq CSD-l ei ole võimalik  sündmust  lõpetada, st emissiooni ei registreerita ja ühegi investori kontole väärtpabereid ei kanta. Sellisel juhul teavitab Nasdaq CSD sellest koheselt emitenti. Investor, kelle kontole väärtpabereid ei aktsepteerita kontohaldurpanga poolt, peab pöörduma vastava kontohalduri poole. Alternatiivina võib investor avada konto mõne teise kontohalduri juures ning sellisel juhul tuleb emitendil esitada uus parandatud väärtpaberiomanike nimekiri.

    captcha