Eesti väärtpaberite keskregistrist kustutatakse äriühingu väärtpaberid järgmistel põhjustel:

  • Äriühingu lõppemisel likvideerimis- või pankrotimenetluse lõpetamise korral
  • Aktsiaseltsi ümberkujundamisel osaühinguks, juhul kui uue osaühingu osasid ei registreerita väärtpaberite registris
  • Äriühingu lõppemisel ühinemise või jagunemise läbi
  • Osaühingu osanike otsusel

Väärtpaberite kustutamise menetlus algatatakse enne avalduse esitamist äriregistrisse, kuid väärtpaberiomanike kontodel kustutatakse väärtpaberid pärast äriregistri kannet (v.a. kustutamine osanike otsuse alusel).

  • Sündmuse lõpetamisel määrab väärtpaberite register vajadusel Äriregistri kande põhjal kuupäevad:
Viimane instrueerimise kuupäev  Viimane kuupäev, millal saab sisestada tehinguid hetkel kehtiva ISIN koodiga
Nimekirja fikseerimise kuupäev Kuupäev, mille seisuga fikseeritakse väärtpaberiomanike ring, kelle väärtpaberid kustutatakse
Maksekuupäev Kuupäev, mille seisuga kustutatakse väärtpabereid väärtpaberikontodelt

 

Juhime tähelepanu sellele, et menetluse algatamise eelduseks on Nasdaq CSD Eesti filiaali esitatud arvete tasumine.

Väärtpaberite kustutamine äriühingu lõppemisel likvideerimis- või pankrotimenetluse lõpetamise korral

Aktsiaseltsi/osaühingu tegevus lõpetatakse kas üldkoosoleku otsusega, osanike otsusega, kohtuotsusega või teistel seaduse või põhikirjaga ettenähtud alustel. Äriühingu tegevuse lõpetamisel kustutatakse tema väärtpaberid NCSD Eesti filiaalist.

Äriühingu poolt esitatavad dokumendid:

Taotlus väärtpaberite kustutamiseks

Likvideerija kontaktandmed või pankrotihalduri kontaktandmed, olenevalt kustutamise põhjusest

Väärtpaberite kustutamine osaühingu osanike otsuse alusel

Osaühingu väärtpaberite registrist kustutamine toimub vastavalt Väärtpaberite registri seaduse § 18 lõige 2 alusel osanike otsusel.

Osade registrist kustutamise kohta edastab NCSD Eesti filiaal kontaktisikule e-posti teel kinnituse. NB! Pärast väärtpaberite kustutamist NCSD-st tuleb ettevõttel endal teha avaldus Äriregistrile vastava märke kustutamiseks.

Äriühingu poolt esitatavad dokumendid:

Taotlus väärtpaberite kustutamiseks

Osanike otsus (või juhatuse liikme poolt allkirjastatud koopia)

Osaühingu põhikiri (esitatakse vaid juhul, kui põhikirja viimane versioon ei ole kättesaadav äriregistrist)

Esitage dokumendid Nasdaq CSD-le:

Digitaalselt allkirjastatuna e-posti teel

csd.estonia@nasdaq.com

Nasdaq CSD kontoris

Maakri 19/1, 10145 Tallinn, Estonia

Tavaposti teel

Maakri 19/1, 10145 Tallinn, Estonia