Võlakirjade kustutamine toimub lunastustähtaja saabumisel, kui emitent või maksmise korraldaja kannab investoritele lunastusmaksed. Eesti väärtpaberite registris registreeritud võlakirjade puhul tähendab nimetatud protseduur ka võlakirjade kustutamist investorite väärtpaberikontodelt.

Väärtpaberiregistris registreeritud võlakirjade lunastamisest on emitent kohustatud teavitama NCSD Eesti filiaali 5 tööpäeva enne  lunastusmaksete sooritamist investoritele.
Võlakirju saab lunastada osaliselt või täielikult. Võlakirjade osaline lunastamine on võimalik kahel viisil:

  • 1) võlakirjade arvu vähendamise teel
  • 2) võlakirja nimiväärtuse vähendamise teel

NB! Registris registreeritud kaubeldavatest väärtpaberitest ja väärtpaberiomanike nimekirja fikseerimise kuupäeva seisuga esindajakontol asuvatest väärtpaberitest tulenevad väljamaksed tuleb teha depositooriumi vahendusel (EVKS § 15 prim).

Äriühingu poolt esitatavad dokumendid:

01

Taotlus lunastatud võlakirjade registrist kustutamiseks

 

02

Investorite nimekiri osalisel lunastamisel

03

Juhatuse otsus või investorite nõusolekud osalisel lunastamisel

04

Arvelduskonto väljavõte lunastusmaksete teostamise kohta (NCSD Eesti filiaali nõudel, vajalik ainult investoreid puudutav info)

05

Tingimuste muutmise taotlus osalise lunastamise korral (nimiväärtuse vähendamisel )

Esitage dokumendid Nasdaq CSD-le:

Digitaalselt allkirjastatuna e-posti teel

csd.estonia@nasdaq.com

Nasdaq CSD kontoris

Maakri 19/1, 10145 Tallinn, Estonia

Tavaposti teel

Maakri 19/1, 10145 Tallinn, Estonia